w ,

Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA)

1750,00 zł

O szkoleniu

Szkolenie na audytora wewnętrznego jest pierwszym krokiem do uzyskania rejestracji w CQI/IRCA jako audytor systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Zostało zaprojektowane, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z terminologią używaną podczas audytów oraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po zaliczeniu kursu na audytora wewnętrznego będą Państwo umieli efektywnie planować, przeprowadzać, raportować audyty wewnętrzne SZJ. Nabyte umiejętności są również bardzo przydatne przy przeprowadzaniu audytów drugiej strony.

Rola auditora wewnętrznego w firmie:

  • współudział w ocenianiu funkcjonowania firmy
  • ocena skuteczności firmy w osiąganiu zamierzonych rezultatów (celów)
  • potwierdzanie spełniania przez firmę stosownych wymagań
  • określanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych
  • wskazywanie możliwości rozwoju i doskonalenia firmy

Ocena i Certyfikaty

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa w szkoleniu audytora wewnętrznego ISO 9001, potwierdzający udział w szkoleniu, a po pozytywnym zaliczeniu oceny ciągłej przyznawanej przez trenera oraz zaliczeniu egzaminu – certyfikat IRCA, mówiący o ukończeniu szkolenia.

Dla Kogo

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Osoby pragnące w przyszłości pogłębić swoje umiejętności na kolejnych kursach audytorskich i uprawiać zawód auditora.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Dodane przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Już od kilkudziesięciu lat jesteśmy jedną z najbardziej uznanych jednostek szkolących w Polsce. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i w zakresie branżowych norm jakości.

Audytor Wiodący ISO 9001:2015 rej. w CQI/IRCA