w ,

Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

Szkolenie online

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę, w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Korzyści

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych normy  PN-ISO/IEC 27001:2017-06
 • Wiedza dotycząca zasad audytowania
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania, planowania i prowadzenia audytu strony trzeciej
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06
 • Przygotowania sprawozdania z audytów, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną
 • Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń
 • Prowadzenie oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji. Szkolenie jest uznawane w Polsce i na całym świecie. Zwiększa kompetencje audytorów.

Szkolenia w ramach IQNet Academy oferują uczestnikom szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejsza to uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQNet Academy i możliwość rejestracji przebytych szkoleń na stronie IQNet Academy, co znacząco uwiarygadnia posiadane kompetencje w CV.

Adresaci

 • Osoby odpowiedzielne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  w organizacji
 • Konsultanci, którzy wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Program

 1. Informacje o certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO/IEC 17021;
 2. Informacje o audycie zgodnie z PN- EN ISO 19011:2018-08.
 3. Informacje o audycie systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27001:2017-06 i standardami audytu systemów informatycznych;
 4. Wymagania ISO 27006 dotyczące audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 5. Przypomnienie informacji o wymaganiach norm ISO 27001 niezbędnych do wykonywania audytu (analiza listy kontrolnej wymagań);
 6. Podstawy audytu/ rodzaje audytów;
 7. Plan audytu, pytania audytowe/ checklista;
 8. Kwalifikacje audytorów;
 9.  Audyt zewnętrzny, ustalenia audytowe/ niezgodności/ ocena;
 10. Sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu;
 11. Techniki prowadzenia wywiadów;

Czas trwania

5 dni – 40 godz. lekcyjnych

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

Dodane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z 60-letnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów, badań oraz prowadzenia szkoleń. Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET.

Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji

Wakacyjna promocja szkoleń PCBC