w ,

Warsztaty dla inspektorów ochrony danych

3200,00 zł

O szkoleniu

Podczas warsztatów uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę oraz zdobędą praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Między innymi odpowiemy na pytania takiej jak Kto może być Inspektorem Ochrony Danych? Jak przeprowadzać analizę ryzyka? Jak przeprowadzać ocenę skutków przetwarzania? Jak audytować system ochrony danych osobowych? Warsztaty zostały opracowane na podstawie norm w zakresie ochrony danych osobowych (ISO/IEC 27701:2019), bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001:2017) oraz wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (ERODO) i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Warsztaty pozwolą każdemu uczestnikowi w sposób odpowiedzialny i z uwzględnieniem ryzyka dla administratora danych pełnić funkcję IOD (zgodnie z Art. 37 RODO) w każdej organizacji, niezależnie od sektora czy branży. Zakres szkolenia obejmuje 5 bloków tematycznych zaczynając od podstaw ochrony danych osobowych i wymogów RODO, przez inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych, inwentaryzację zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych, analizę ryzyka wobec zasobów informacyjnych, ocenę skutków przetwarzania danych osobowych, dokumentację zgodności z RODO, a kończąc na audycie wewnętrznym zgodności z RODO. Każdy blok tematyczny jest uzupełniony o ćwiczenia oraz studium przypadków analizowanych wspólnie z uczestnikami.

Ocena i Certyfikaty

  • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
  • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla Kogo

  • Inspektorzy Ochrony Danych,
  • Audytorzy wewnętrzni SZBI,
  • Pełnomocnicy ds. SZBI,
  • Specjaliści ds. compliance,
  • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
  • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy zintegrowanego zarządzania,
  • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Dodane przez Bureau Veritas Polska sp. z o.o.

Już od kilkudziesięciu lat jesteśmy jedną z najbardziej uznanych jednostek szkolących w Polsce. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i w zakresie branżowych norm jakości.

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015

Umowy cywilnoprawne w 2022 i 2023 roku