w ,

Wprowadzenie do nowego wydania ISO 9001:2015

861,00 zł – 984,00 zł

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe, makro trendy, a także dobre praktyki biznesowe i organizacyjne powodują konieczność okresowej aktualizacji międzynarodowych standardów zarządzania. 

We wrześniu 2015 została opublikowana norma ISO 9001:2015 — następca ISO 9001:2008. Proponowany zakres zmian szeroko wykracza poza dotychczasowy schemat. Szkolenie daje uczestnikom wiedzę na temat zawartości normy oraz przekazuje interpretację nowych i zmienionych wymagań.

Co zyskujesz

Szkolenie pozwala na zapoznanie z nowymi i rozszerzonymi wymaganiami ISO 9001:2015 i  stopniowe przygotowanie do ich wdrożenia. Program zawiera między innymi:

 • Nową terminologię,
 • Strukturę HLS — zmiany w numeracji i treści punktów standardu,
 • Pełne podejście procesowe,
 • Nakreślenie zmian w dokumentacji systemowej,
 • Wprowadzenie do analizy ryzyka,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Nadzór nad dostawcami,
 • Pomiary i monitorowanie (w tym pomiary efektywności).

Wzorem dotychczasowych szkoleń przewidziany jest także czas na moderowaną dyskusję doświadczonych praktyków, uczestników szkolenia, oraz pytania.

Odbiorcy szkolenia

Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz  osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO. 

Szkolenia realizowane są w formie online (zdalnie) za pomocą platformy ClickMeeting.

Informacje organizacyjne

 • Najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia online zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia. 
 • Wraz z informacją potwierdzającą przeprowadzenie szkolenia online zostanie przesłany link z możliwością sprawdzenia połączenia z platformą. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt: szkolenia@dnv.com.
 • Na 30 min przed rozpoczęciem szkolenia zostanie wysłany link z dostępem do platformy na e-maile podane przez uczestników.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

DNV Business Assurance Poland sp. z o.o.

Dodane przez DNV Business Assurance Poland sp. z o.o.

13 500 specjalistów Grupy DNV zatrudnionych w ponad 100 krajach skupia się na pomaganiu naszym klientom, żeby uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.

Omówienie GMP + B4

Wymagania IFS Broker v3