w , , ,

Wymagania normy ISO 45001:2018

590,00 zł

Cel szkolenia: Prezentacja zmian w normie, zakresu i celu stosowania. Wypracowanie głównych kierunków zmian w organizacji w której jest wdrożony i doskonalony system zarządzania BHP wg normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001.

 Termin  10.05.2023, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 04.05.2023 r.

 Miejsce  Szkolenie on-line w formie webinaru i/lub w formie tradycyjnego wykładu w siedzibie PRS
 Koszt  590,00 PLN (+ 23 % VAT) / os.
 Trener  Michał Dampc – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni kierunku Towaroznawstwo o specjalności Zarządzanie Jakością. Ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP na Politechnice Gdańskiej. Auditor i konsultant systemów zarządzania: jakością, BHP, środowiskowego oraz HACCP. Od 2004 r. – Ekspert Biura Zarządzania Jakością w PRS S.A. (ISO 9001, ISO 45001, AQAP 2110, ISO/IEC 17020), od 2019 r. – obecnie Kierownik Inspektoratu Szkoleń w PRS S.A.

 Program szkolenia: 

  • zasady nowelizacji norm przez ISO,
  • kalendarz wprowadzania zmian,
  • podstawowe nowe definicje,
  • budowa i omówienie głównych wymagań normy ISO 45001:2018,
  • podejście oparte na ryzyku,
  • ścieżka przebudowy dotychczasowego systemu.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Polski Rejestr Statków SA

Dodane przez Polski Rejestr Statków SA

PRS (Polski Rejestr Statków SA) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat. Nasze kompetencje: nadzory (okrętowe i przemysłowe), certyfikacja systemów zarządzania, wyrobów i osób, szkolenia.

Modelowanie finansowe

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018