w , , ,

Wymagania normy ISO 45001:2018

590,00 zł

Cel szkolenia: Prezentacja zmian w normie, zakresu i celu stosowania. Wypracowanie głównych kierunków zmian w organizacji w której jest wdrożony i doskonalony system zarządzania BHP wg normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001.

TERMIN 
06.09.2022, godziny 9.00-15.00, w tym przerwy
Na zgłoszenia uczestników czekamy do 01.09.2022 r.
MIEJSCE 
Szkolenie on-line w formie webinaru
KOSZT
590,00 PLN (+ 23 % VAT) / os.
TRENER
Michał Dampc – absolwent Akademii Morskiej w Gdyni kierunku Towaroznawstwo o specjalności Zarządzanie Jakością. Ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP na Politechnice Gdańskiej. Auditor i konsultant systemów zarządzania: jakością, BHP, środowiskowego oraz HACCP. Od 2004 r. – Ekspert Biura Zarządzania Jakością w PRS S.A. (ISO 9001, ISO 45001, AQAP 2110, ISO/IEC 17020), od 2019 r. – obecnie Kierownik Inspektoratu Szkoleń w PRS S.A.

 Program szkolenia: 

  • zasady nowelizacji norm przez ISO,
  • kalendarz wprowadzania zmian,
  • podstawowe nowe definicje,
  • budowa i omówienie głównych wymagań normy ISO 45001:2018,
  • podejście oparte na ryzyku,
  • ścieżka przebudowy dotychczasowego systemu.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Polski Rejestr Statków SA

Dodane przez Polski Rejestr Statków SA

PRS (Polski Rejestr Statków SA) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat. Nasze kompetencje: nadzory (okrętowe i przemysłowe), certyfikacja systemów zarządzania, wyrobów i osób, szkolenia.

Train the Trainer – metodyka przygotowania szkolenia oraz jego przeprowadzenia

Przepisy HACCP