w

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001

990,00 zł

Cel szkolenia: Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu SZBI wg normy ISO/IEC 27001.

Grupa docelowa: Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji bądź osoby, które rozpoczną pracę z systemem. 

 Termin 
11-12.10.2022; godziny 8.30-15.00
Na zgłoszenia uczestników czekamy do 30.09.2022 r.
 Miejsce 
Szkolenie on-line w formie webinaru o charakterze wykładowo-ćwiczeniowym
 Koszt 
990 PLN (+ 23 % VAT) / os.
 Trener 
Iwona Tchórzewska-Malich – trener z 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń m. in. z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji, jakością oraz podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją i produkcją

 Program szkolenia: 

 • Wymagania prawne związane z bezpieczeństwem informacji;
 • Podstawowe terminy związane z informacją i bezpieczeństwem;
 • Przesłanki wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI);
 • Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem ISO/IEC 27001;
 • Wymagania normy ISO/IEC 27001;
 • Dokumentacja wymagana przez ISO/IEC 27001;
 • Określanie zakresu systemu;
 • Zasoby;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Plan postępowania z ryzykiem;
 • Deklaracja stosowania;
 • Cele i zabezpieczenia zastosowane w ISO/IEC 27001;
 • Pomiary systemu i jego doskonalenie;
 • Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zagłosuj na ten post, aby był bardziej widoczny

Polski Rejestr Statków SA

Dodane przez Polski Rejestr Statków SA

PRS (Polski Rejestr Statków SA) jest niezależną instytucją rzeczoznawczą działającą na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat. Nasze kompetencje: nadzory (okrętowe i przemysłowe), certyfikacja systemów zarządzania, wyrobów i osób, szkolenia.

Nowości w płacach w 2023 roku

Szkolenie informatyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji